TÖRÖKSZENTMIKLÓSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HONLAPJA

5200. TÖRÖKSZENTMIKLÓS, SZENT MIKLÓS TÉR 1. TELEFON/FAX: +3656 390-395 EMAIL CÍM: rkplebaniatmiklos@freemail.hu

TEMPLOM TÖRTÉNETE

 http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,573,0,0,1,0

 

A város neve 1552 előtt Balaszentmiklós volt. Ez is, meg a határában elterülő Balaszenttamás és Tenyőmonostora vagy Szentpéteregyháza a középkorban védőszentes elnevezésű helyek voltak, nevüket templomok védőszentjéről kapták. 1552-ben a török hódoltatta Balaszentmiklóst és ott palánkvárat épített, ettől kezdve a települést Törökszentmiklós néven ismerték és nevezték. Balaszentmiklóson már 1332-ben létezett katolikus hitközség, amely a török uralom alatt megszűnt. 1596-ban Miksa főherceg a török várat a településsel együtt zűz martalékává tette, az egykor népes mezőváros a XVII. század elején kis faluvá, majd egy évszázadra néptelen pusztává lett. 1700-ban Almásy János kifizette érte a fegyverjogváltságot, ezért a királytól adományul kapta. A nagyhatárú puszta benépesítését ifjabb Almásy János kezdeményezte 1720-ban. Gazdatisztje 1723-tól 1728-ig 88 újtelepes jobbágyot verbuvált ide, köztük a reformátusok száma kétszerannyi volt, mint a katolikusoké. Utóbbiak az egykori török várnak és sáncainak romjai körül felállították putrilakásaikat s a hagyomány szerint az egykori török mecset helyén Almásy János segítségével 1730-ig felépítették az újranépesülés utáni első templomot, helyesebben csak egy kis kápolnát. A kislétszámú katolikus egyházközség 1740-ig a tiszapüspöki plébániához tartozott leányegyházként. 1740-ben visszaállították a plébániát. Az első plébános Vincze Gáspár szolnoki ferences páter volt.1746-ban 430 a katolikus hívek száma, erre az időre az egy oltárral felszerelt kis kápolna szűk lett annak ellenére, hogy ajtajához kis csarnokot toldottak. Almásy János tehát 1747-ben a kápolna helyén a régi mecset köveiből felépíttette a második számú templomot Szent Miklós tiszteletére, majd 1762-ben ezt is megtoldották.Három oltár volt benne órával felszerelt homlokzati tornya az egykori minaret helyén állt.1761-ben Almásy felépíttette a kálvária-kápolnát. Ekkor már leányegyházként idetartoztak saját pusztái, továbbá Dévaványa, Túrkeve, Kisújszállás. 1761-ben paplakot is építettek. 1796-ban a népesedés növekedése miatt egy nagyobb templom építése vált szükségessé. 1796 november 7-én megindult az új templom építése. A szentély a következő évben misézésre alkalmassá vált, a régi templomot tehát lebontották. Az építkezés hét évig tartott. 1807-ben pünkösd napján Szentlélek tiszteletére szentelték, ezzel megszűnt a hagyományos templomi Szent Miklós kultusz. Ez a harmadik templom szép, boltozott, tágas építmény volt, három oltárral, díszes toronnyal, rajta régi órával, a sekrestye felett oratoriummal.  A mai templomunk kereszthajójában, az egyik falfestményen láthatjuk ennek a régi tempmplomnak a homlokzatát. 

regi.jpgregi_templom.jpg

Régi templom

 

Az idők folyamán ez a templom is kicsinek bizonyult. 1895-ben Pánthy Endre választott püspök, - egykori törökszentmiklósi plébános - valamint Csató József és neje nagylelkű adományaival lehetőség nyílt arra, hogy új templom építésébe kezdjen az egyházközség.

panthy.jpg

     Pánthy Endre

 

 

Ezzel elérkeztünk a mai templom történetéhez. A tervek elkészítésére kiírt pályázatot Aigner Sándor budapesti építész kéttornyú, kevert román-gót stílusú templomterve nyerte el. Aigner Sándor nevéhez fűződik többek között a budapesti Örökimádás-templom és a szeged-rókusi gótikus templom tervezése is. A kivitelezésre Vaskovits Antal ceglédi építőmester kapott megbízást.

aigner.jpg

    Aigner Sándor

 

A templom alapkővét a jobboldali torony alapjába 1898. április 12-én helyezték el. A felépült templomot 1900. június 10-én, Szentháromság vasárnapján Debreceni János apátkanonok áldotta meg a Szentháromság imádására. Felszentelésére később 1913. június 29-én került sor , melyet Szmrecsányi Lajos egri érsek végzett.

A templom alaprajza három hajót mutat, egy fő és két mellékhajót, valamint egy kereszthajót, mely által a templom alaprajza a hagyományos keresztalakot veszi fel. A templom hossza 50 méter, szélessége 21.6 méter. A torony magassága a kereszt csúcsáig 58 méter.

A templom belső berendezése a templommal egyidős, a Rétay, Benedek és Hölzel oltárkészítők műhelyébe készült. A templomba 6 oltár található elsőként a főoltár ami 11 méter magas hárs- és fenyőfából készült, gazdagon faragott és aranyozott alkotás, közepén a Szentháromság domborművel.

fooltar.jpgszentharomsagkep_bent.jpg

                          Főoltár                               Szentháromság dombormű

 

 Mária oltár

A második oltár a Mária oltár amin három szobor található balról jobbra haladva elsőként Szent Imre herceg majd a Boldogságos Szűz Mária és végül Szent István király szobra.

 

 

maria_oltar.jpg

                                            SZŰZ MÁRIA OLTÁR

szent_imre.jpg

                                SZENT IMRE HERCEG SZOBRA

szuz_maari2.jpg

                                         SZŰZ MÁRIA SZOBRA

szent_istvan.jpg

                              SZENT ISTVÁN KIRÁLY SZOBRA

 

Szent Anna oltár

A harmadik oltár a Szent Anna oltár amin szintén három szobor található balról jobbra haladva elsőként Szent Pál majd Szent Anna és végül Szent Erzsébet szobra.

szent_anna_oltar.jpg

                                         SZENT ANNA OLTÁR

szent_pal.jpg

                                       SZENT PÁL SZOBRA

szent_anna.jpg

                                      SZENT ANNA SZOBRA

szent_erzsebet.jpg

                                    SZENT ERZSÉBET SZOBRA

 

SZENT MIKLÓS OLTÁR

 

A negyedik oltár a Szent Miklós oltár szintén három szobor található rajta balról jobbra haladva Szalézi Szent Ferenc majd Szent Miklós városunk védőszentje és végül Nepomuki Szent János szobra.

szent_miklos_oltar.jpg

                                      SZENT MIKLÓS OLTÁR

szalezi_szent.jpg

                                SZALÉZI SZENT FERENC SZOBRA

szent_miklos_kep.jpg

                                    SZENT MIKLÓS SZOBRA

nepumuki_szent_janos.jpg

                              NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBRA

 

JÉZUS SZÍVE OLTÁR

 

jezus_szive2.jpg

                                             JÉZUS SZÍVE OLTÁR

szent_anna2.jpg

                                           SZENT ANNA SZOBRA

jezus_szive.jpg

                                        JÉZUS SZÍVE SZOBRA

szent_sebestyen.jpg

SZENT SEBESTYÉN SZOBRA

Az ötödik oltár  Jézus Szíve oltár szintén három szobor található rajta balról jobbra haladva Szent Anna majd Jézuis Szíve és végül Szent Sebestyén szobra.

 

 

És végül a hatodik oltár a Lurdi Szűzanya és Bernadett oltára.

lurdi2.jpg

                                                 LURDI SZŰZANYA OLTÁR

 

 

Templomunk ékessége a szentélyben felállított márvány alapzatú Zsolnay majolika keresztelőkút, melyet dr. Keller István budapesti ügyvéd készíttetett, nagybátyja- Ipolyi Arnold volt törökszentmiklósi plébános-  emlékére.

 

keresztelo_k.jpg

               Zsolnai majolika keresztelőkút

 

A templom orgonája a Rieger testvérek badapesti műhelyében készült 1900-ban, Lábbasy János ekegyáros nagy adományából. Ehhez felhasználták a régi templom orgonájának a sípjait is. Az orgona két manuálos, 30 regiszteres, mechanikus rendszerű hangszer.

orgona.jpg

 

A templom ma is látható belső festményei azonban nem azonosak az eredetivel, mivel 1943-ban Benke László jászberényi festőművész vezetésével új falfestmények készültek. A templomban egyetlen igazi- nedves vakolatra készült- freskó található. Ez az Alföld Királynőjét, Szűz Máriát ábrázoló kép a szentélyben látható. A fő alak a Szűzanya a kis Jézussal. Bársonyos trónszéken ül míg Isteni Gyermeke egy piros pipaccsal játszadozik, előttük Szent Vendel a pásztorok védőszentje,valamint Flüi Szent Miklós a földművelők védőszentje. A háttérben városunk látképe tűnik elő.

alfoldi_szuz_maria.jpg

Alföldi Szűzanya

 

A templom előtti téren elhelyezett, a mennybe fölvett Szűzanyát ábrázoló szobor, amely városunk legrégebbi kőszobra, 1775-ben készült felújítása után 2000-ben került a mai helyére.

mennybe_folvett_szuzanya.jpg

 

 

A templomtéren látható még egy Szentháromságot ábrázoló szobor is amit 1860-ban Pánthy Endre adományozott a városnak.

szentharomsag_szobor.jpg

 

 

 070814tszentmiklos_005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 21
Tegnapi: 197
Heti: 1 087
Havi: 4 556
Össz.: 366 260

Látogatottság növelés
Oldal: TEMPLOM TÖRTÉNETE
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HONLAPJA - © 2008 - 2021 - rkplebania.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »