TÖRÖKSZENTMIKLÓSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HONLAPJA

5200. TÖRÖKSZENTMIKLÓS, SZENT MIKLÓS TÉR 1. TELEFON/FAX: +3656 390-395 EMAIL CÍM: rkplebaniatmiklos@freemail.hu

 szolnok.jpgszolnoki_meghivo_1.jpg

TERÉZ MISSZIÓ

 

 

 

terez.png

 

http://terezmisszio.eu/

 

„ TERÉZ MISSZIÓ”

 

A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

 

 

 

 

 

 

 

A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető  BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele:

 

Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani,hogy mikor és hogy jött létre a Teréz Misszió.Az eset a kis francia városkában LISIEUX-ban törrtént, ahol a Kármeliták kolostorában élt a Gyermek Jézusról nevezett Teréz nővér.  A Teréz Misszió gondolata egy gyermektelen asszony szivében született meg. Az asszonyt Charles-nak hívták. Több mint húsz évvel ezelőtt ( kb.1975 év )egy napon Charles asszony levelet írt Lisieux püspökéhez: „ Kegyelmes Uram.Házasságom során nem született gyermekem,pedig mindig arra vágytam,hogy pap fiam legyen.Kérem nevezze meg az egyik papját,és én igérem,hogy életem végéig minden nap imádkozom érte.”A püspök így válaszolt: „Asszonyom,imádkozzon egy papnövendékért, hogy pap váljon belőle. A diszkréció miatt,csak a keresztvevét adom meg:

 

BRUNO. Amit az Egyházért tesz,fogadja atyai áldásomat.” Charles asszony megtartotta igéretét. Eközben – folytatta P.Thévenin – elvégeztem a papi szemináriumot és Kis Szent Teréz születésének századik évfordulóján pappá szenteltek. Első szolgálati helyem a Lisieux-i plébánia volt.Egy év mulva rövid zarándoklatra mentem Ars-ba Vianney Szent János tiszteletére,aki minden pap példaképe. Amikor visszatértem,senkit sem találtam a plébánián.A sekrestyés és a kántor elment,a plébános egy cédulát hagyott: „három nap mulva jövök”.Soha nem tért vissza. Egyedűl maradtam tízezer hívővel,több száz hittanossal. Minden munkát nekem kellett végezni a templomban és a plébánián is. Az egyik hívő javasolta,hogy kérdezzek meg egy hölgyet,aki mindig ottmarad imádkozni.Odaléptem az asszonyhoz és elmondtam neki gondjaimat. Megkérdeztem,tudna e segíteni. Ő örömmel elfogadta,így mellettem maradt a plébánián.Ő volt Charles asszony. Valamivel később Charles asszony megtudta a nevemet és érdeklődött,volt-e még másik Bruno nevű papnövendék.Nem volt. Igy tudtam meg,hogy Charles asszony már nyolc éve imádkozik értem. Rájöttem,hogy ez az eset az Ég sugallatára történt,meg kell szervezni a papokért történő imádkozást. A Gyermek Jézusról nevezett Kis Szent Teréz már gyermekkorom óta jelen volt életemben. Születésének századik évfordulóján szenteltek pappá,Lisieuxban élt Charles asszony,aki imádkozott értem,Lísieuxban kaptam plébániát.Meggyőződésem,hogy Charles asszony ugyanazt tette értem,amit Kis Szent Teréz tett a Kármelben.Ő két misszionáriusért is imádkozott. Megszületett bennem az ötlet,mozgósítsuk a híveket,imádkozzanak papokért ! Az öregek otthonában élő idős emberek,gyermekek,hivek.Úgy tünt,megtaláltam Terézke „Kis Útját”. Elhatároztam missziót alapítok,a „Teréz Missziót”. Meghatároztuk a kánonikus státumot,rávilágítottunk társulásunk karizmájára, a tevékenység céljára,módjára.Lísieux püspöke GUY GAUCHER elismerte és megáldotta a Missziót.Úgy gondolom,hogy a Teréz Misszió áldás a Katolikus Egyház számára. Hiszem,hogy Szent Teréz is ezt akarná. Ő mondta: „azért jöttem a Kármelbe,hogy megmentsem a bűnösöket és imádkozzak a papokért.”

 

Mi a Teréz Misszió célja? A papság az egyház szive.Ezért szeretettel, figyelmességgel kell őket körülvenni. Ők szolgáltatják ki nekünk a Szentségeket.A mi Missziónk alázatos imával védőpajzsot von minden pap köré.Az imádság a mi legerősebb fegyverünk. Szerintem jó,ha a pap tudja,hogy valaki érte imádkozik. Jó,ha a hivek megköszönik Istennek,hogy papokkal ajándékozza meg őket.

 

 2007_kalvaria_lepcson.jpg

 

 

 

 

 

Teréz Misszió Magyarországon.

 

 

 

2003-ban megjelent egy felhívás a „ KÁRMEL „ újsában,P.Bakos Rafael Kármelita írta – most Ő a Provinciális és kérte,imádkozzunk papokért.Leírta az előbb olvasott tanúságtételt.Legyen minden imát vállalónak „saját” papja,kinek csak a keresztnevét ismeri. Akkor 25 településről,kb 300 an jelentkeztünk.Első körben a Vajdaságból,később Varsóból kaptunk imalapot, IZABELLA,harmadrendi Karmelitával tartottuk a kapcsolatot,ami évi 1-2 levelet jelentett.

 

2007 januárjában jelezte,hogy Magyarországra látogat P.Bruno Thevenin,lehetséges helyszínnek,Törökszentmiklóst is megjelölte.El is jött! 2007.május 11.-én megalakult a magyarországi Teréz Misszió.  Engem bízott meg a Misszió megszervezésével,csak azt nem mondta,hogy kell csinálni. Elindultam,ahogyan Kis Szent Teréz „ sugta”.Aztán megérkezett mint ereklye,Gyöngyösre,Keszthelyre hívtak,hogy az ereklye jelenlétében beszéljek a Misszióról. Egy év mulva 2700 tag volt lekönyvelve.( kockás füzetbe ) 2008-ban találkozót szerveztünk, kb 6-700 –an jöttek el.Sokat köszönhetünk Dr. Katona István püspök atyának,aki a találkozó után hosszan beszélt az Imamisszióról a Szent István Rádióban. A második találkozó Alsópáhokon, a harmadik Bp.Baross Gábor telepi Jézus Szive templomban,a negyedik Gyöngyös Szent Bertalan templomban,az V.találkozó Kecskemét, Öreg templomban volt. Az imaközösség egyre bővült,most 2012-ben több mint 10 000 lekönyvelt tag van.A találkozók csodálatosak,erősítenek minket az imában.

 

2013-ban Mocsán találkoztunk, 2014.május 10.SZEKSZÁRD.Főcelebráns:Bíró László püspök.

 

 

 

A Misszióba jelentkezni lehet:  HOLLÓ MIHÁLYNÉ (Magdi)

 

                                                        5200.Törökszentmiklós

 

       Kossuth L. 54

 

             Tel: 06 56 / 393 093

 

                             Egyházi vonal: 06 30  946 55 20

 

                            e-mail: hollomagda@gmail.com

 

 

 

 

 

A TERÉZ MISSZIÓ TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

 

 

 

 

 

A TERÉZ MISSZIÓ I. TALÁLKOZÓJA TÖRÖKSZENTMIKLÓS  

 

2008. JÚNIUS 28.

 

 

 

 

 

 

 

elso_talalkozo.jpg

 

Dr. Katona István püspök atya, + 10 atya 

 

 

 

kalvaria_001.jpg  Menyhárt József atya, Szalontai Lászlóné Klárika a helyi Karitász vezetője, Holló Mihályné

 

 

 

 

 

templom.jpg

 

 

 

Teltházas Templom

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_006.jpg

 

Szekeres József kántor úr

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_039.jpg

 

Ereklye tisztelet a Kálvárián

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_215.jpg

 

Fotósunk Pálffy István

 

 

 

 

 

magdi.jpg

 

Hivek

 

 

 

 

 

teraszon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Megjelenik Párizsba, minden hónapban,a MISSION THÉRÉSIENNE magazin. Sok képet közölt Magyar országról, több oldalas szöveggel. Ebből idézek pár sort"......az erő, a gyengeségben nyilvánul meg. Pál megtérése előtt, Péter nagycsütörtök este.... A gyerekek, a szegény betegek összefogása, akik felajánlják Istennek gyengeségüket,hogy az ő erejük 

 

megmutatkozzon az Atyáknál,akikért imádkoznak....ez a Teréz Misszió lelkisége."

 

 

 

 

 

A TERÉZ MISSZIÓ II. TALÁLKOZÓJA 

 

ALSÓPÁHOK 

 

2009. JÚNIUS 06.

 

 

 

Alsópáhok,Keszthely mellett egy kis település. ( Keszthelyen ezen a napon bérmálás volt) A templom zsúfolásig megtelt, aki nem fért be, a kertben nézhette kivetítőn.

 

 

 

also1.jpg

 

 Sándor atya, szerzetes atya,Katona Farkas,Verőcei Gábor -a Misszió papi vezetője -

 

 

 

 

 

 

 

also2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

also3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

also4.jpg

 

 törökszentmiklósi,egri,budapesti,miskolci hivek

 

 

 

 

 

also5.jpg

 

 a szentély egy része

 

 

 

 

 

also6.jpg

 

sok volt a gyermek résztvevő 

 

 

 

 

 

also7.jpg

 

 Krisztián atya,az érte imádkozó gyerekekkel

 

 

 

 

 

also8.jpg

 

 Sándor atya

 

 

 

 

 

also9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

also10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

also11.jpg

 

 

 

 

 

idézet a Párizsban megjelenő magazinból 2009 szeptember

 

 "....szent István és szent Erzsébet országában megalakult a Teréz Misszió. ...néhány pap segítségével, Magdi megkezdte csodálatos munkáját. Városokban, falvakban együtt imádkoznak a hívek és a papok......Magyar ország termékeny föld. Ez bizonyítja,hogy két év alatt  7300 tagja van a Teréz Missziónak. "Isten után a pap" mondta Vianney Szent János.E két kincs megteremtéséért, mozgósítani kell a legkisebbeket egy imában ."

 

 

 

 

 

 

 

A TERÉZ MISSZIÓ III. TALÁLKOZÓJA 

 

BUDAPEST BAROSS GÁBOR TELEPI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

 

2010.

 

 

 

 

 

A Teréz Misszió III. találkozója, Bp. Baross Gábor telepi Jézus Szive templomban volt.

 

 

 

A szentmise főcelebránsa  BOSÁK  NÁNDOR Debrecen-Nyíregyháza megyés püspök.

 

 

 

Idézet a Párizsban 2010, Szeptemberben megjelent magazinból, a szöveg

 

a Szentmise homíliájából kiemelve:

 

 

 

"......a tisztítótűzben lévő papoknak mekkora hatalma van Isten szíve felett!

 

Milyen szoros a kapcsolat a földön élő papok és azok között,akik az Égre várnak.

 

.....milyen kevéssé ismert a pap által celebrált isteni tett: a Szentmise!

 

Teréz azt kéri nővérétől...,hogy imádkozzon azért,hogy a papok úgy érintsék meg

 

az Eucharisztiát,mint ahogy a Szent Szűz gyermekét,Jézust a bölcsőben.

 

.....az Ars-i plébános akkor kért Istentől kivételes kegyelmet,amikor  Szentostyában

 

rejtőző Jézust tartotta kezében,s meg is kapta azokat."

 

 

 

Annyi jó dolog történik ezeken az összejöveteleken.550 tag jött össze,hogy

 

könyörögjünk szent papokért.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÁNTHY ENDRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

2011. MÁJUS 13.

 

 p5130082.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130094.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130096.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130099.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130103.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130109.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130121.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130125.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5130128.jpg

 

 

 

 

 

 

 

p5170130.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A TERÉZ MISSZIÓ IV. TALÁLKOZÓJA

 

GYÖNGYÖS

 

2011. MÁJUS 14.

 

 

 

_mg_1628.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1632.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1652.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1667.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1695.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1723.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1733.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1736.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1737.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1740.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1763.jpg

 

 

 

 

 

 

 

_mg_1772.jpg

 

 

 

Idézet a Magazinból:

 

"..köszönöm mindenkinek,a Teréz Misszió tagjainak,akik imaláncot alkotnak,szoros lelki kapcsolatot ápolnak,a még szigorított országokban élő társaikkal."

 

 

 

 

 

A TERÉZ MISSZIÓ V. TALÁLKOZÓJA

 

KECSKEMÉT (ÖREG TEMPLOM)

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főcelebráns Bábel Balázs,Kalocsa-Kecskemét érseke volt,  +10 pap. A rendezvény kétnapos volt,szombaton 50 fiatal készült a vasárnapi bérmálásra. Bruno atya nekik is tartott tanítást. Kb: 700 -an vettek részt a vasárnapi szentmisén. Jenei Gábor atya felolvasta SZŰCS SÁNDOR Kármelita atya levelét, aki betegsége miatt nem tudott eljönni, Holló Mihályné pedig a lengyel Teréz Misszió vezetőjének,üdvözlő sorait.

 

 szoveg.jpeg

 

 

 

bevonulas_kecskemet1.jpg 

 

Bevonulás Kecskeméten 

 

 

 

 

 

szentely_kecskemet.jpg

 

Szentély 

 

 

 

 

 

babel_ersek_jeney_gabor.jpg

 

 Bábel Balázs érsek, Jeney Gábor plébános

 

 

 

 

 

ferenc_testver.jpg

 

 Bruno atya + Ferenc testvér Miskolcról 

 

 

 

 

 

 

 

A TERÉZ MISSZIÓ VI. TALÁLKOZÓJA

 

 

 

MOCSA

 

2013. ÁPRILIS 20. 

 

 

 

 Mocsa a győri egyházmegyéhez tartozó kis település. Horváth István plébános,a település minden tagját "mozgósította",hogy minden jól menjen.Kicsinek bizonyult a templom, kiimádkozták a jó időt is,hogy aki nem fér be,ne maradjon le semmiről. Főcelebráns: Pápai Lajos aranymisés püspök atya volt,+ 11 pap. kb.600 résztvevő. 

 

 

 

 

 

kalvaria_245.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_626.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_628.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_635.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_640.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_645.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_657.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_306.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_311.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_735.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_219.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kalvaria_323.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TERÉZ MISSZIÓ VII. TALÁLKOZÓJA

 

SZEKSZÁRD

 

2014. MÁJUS 10.

 

 

 

 

 

 

 

kepek_076.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_030.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_052.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_158.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_197.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_229.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_236.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_238.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_250.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_251.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_253.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 kepek_256.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_289.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_294.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_302.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_342.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_343.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_347.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_350.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_353.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_351.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_359.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_478.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kepek_500.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_539.jpg

 

 

 

 

 

 

 

kepek_155.jpg

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 197
Heti: 1 110
Havi: 4 579
Össz.: 366 283

Látogatottság növelés
Oldal: TERÉZ MISSZIÓ
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HONLAPJA - © 2008 - 2021 - rkplebania.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »